2017:

 

Henry BM, Depukat P, Popieluszko P, Roy J, Mizia E, Konopka T, Tomaszewski KA, Walocha JA. Anatomical Variability and Histological Structure of the Ulnar Nerve in the Guyon’s Canal. EURO Hand 2017: XXII Federation of European Societies for Surgery of the Hand Congress & XII European Federation of Societies for Hand Therapy Congress, Budapest, Hungary, June 2017 (Oral Presentation)

 

Pękala PA, Henry BM, Pękala JR, Sanna B, Głowacki M, Walocha JA, Golec Tomaszewski KA. Prevalence of foramen arcuale and its clinical significance. XXXIV Polish Military Orthopedics Conference, Ełk, Poland, May 2017 (Oral Presentation).

 

 

2016:

 

Henry BM, Sanna B, Graves MJ, Sanna S, Vikse K, Taterra D, Tomaszewska I, Tomaszewski K. Intraoperative anatomical landmarks for identification of the recurrent laryngeal nerve during thyroidectomy: A meta-analysis. 36th Congress of the European Society of Surgical Oncology, Krakow, Poland, September 2016 (Oral presentation).

 

Tomaszewski KA, Graves M, Henry BM, Popieluszko P, Roy J, Pekala PA, Hsieh WC, Vikse J, Walocha JA. Evidence-Based Surgical Anatomy of the Sciatic Nerve: A Meta-Analysis. 17th European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, Geneva, Switzerland, June 2016 (Poster presentation)

 

Tomaszewski KA, Pękala PA, Henry BM, Marcinów A, Sanna B, Golec EB, Walocha JA. Iatrogenic Injury to the Infrapatellar Branch of the Saphenous Nerve During Hamstring Tendon Harvesting: A Cadaveric, Ultrasound, and Meta-Analysis Study. XXXIII Polish MIlitary Orthopaedic Surgery Conference, Gdynia, Poland, May 2016 (Oral presentation)

 

 

2015:

 

Henry BM, Zwinczewska H, Roy J, Vikse J, Ramakrishnan PK, Saganiak K, Mizia E, Tomaszewski KA, Walocha JA. A meta-analysis of the prevalence of anatomical variations of the median nerve in the carpal tunnel. The 32nd Congress of the Polish Anatomical Society, Warsaw, Poland, June 2015. (Oral Presentation)

 

Ramakrishnan PK, Henry BM, Vikse J, Roy J, Rutowicz B, Tomaszewski KA, Walocha J. Anatomical variations of the formation and course of the sural nerve: a meta-analysis and systematic review. The 32nd Congress of the Polish Anatomical Society, Warsaw, Poland, June 2015. (Oral Presentation)

 

Brandon Michael Henry, Joyeeta Roy, Piravin Kumar Ramakrishnan, Jens Vikse, Aleksandra Kucharska, Krzysztof A. Tomaszewski, Jerzy A. Walocha. Migraine headaches are associated with variations in the circle of Willis: evidence from a meta-analysis. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [32nd meeting of the Polish Anatomical Society], Warszawa, 25-27 June 2015

 

Henry BM, Roy J, Ramakrishnan PK, Vikse J, Kucharska A, Tomaszewski KA, Walocha JA. Migraine headaches are associated with variations in the circle of Willis: evidence from a meta-analysis. The 32nd Congress of the Polish Anatomical Society, Warsaw, Poland, June 2015. [Poster Presentation]

 

Ramakrishnan PK, Henry BM, Roy J, VIkse J, Konarska M, Wandzel-Loch B, Tomaszewski KA, Walocha JA. Iatrogenic injury to the infrapatellar branch of the saphenous nerve during hamstring tendon harvesting: a meta-analysis. The 32nd Congress of the Polish Anatomical Society, Warsaw, Poland, June 2015. (Poster Presentation)

 

 

2014:

 

Krzysztof A. Tomaszewski, Ewa Mizia, Jan Paradowski, Waldemar Wrażeń, Bartosz Stasiak, Edward B. Golec, Jerzy A. Walocha: „Płytka graniczna – wapnienie czy kostnienie? Rola ankiryny, osteoprotegeryny i osteokalcyny w patogenezie choroby degeneracyjnej szyjnych dysków międzykręgowych". [Pathogenesis of cervical disc degenerative disease - the role of ankyrin, ectoenzyme PC-1, osteopontin, vertebral endplate calcification and microvessel occlusion] XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego [40th meeting of the Polish Orthopaedic and Traumatology Society], Wrocław, 17-21 September 2014

 

Krzysztof A. Tomaszewski, Jerzy A. Walocha: „Pathogenesis of cervical disc degenerative disease - the role of ankyrin, ectoenzyme PC-1, osteopontin, vertebral endplate calcification and microvessel occlusion." 15th EFORT Congress, London, 4-6 June 2014

 

 

2013:

 

Elizabeth K. Kmiotek, Iwona Z. Pena, Iwona M. Tomaszewska, Krzysztof A. Tomaszewski, Klaudia Walocha, Mateusz Pliczko, Anna Natkaniec, Martyna Gomulska, Jerzy A. Walocha: "Anatomical landmarks for the localization of the greater palatine foramen in Polish skulls." XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [31st meeting of the Polish Anatomical Society], Słupsk, 27-30 June 2013

 

Iwona M. Tomaszewska, Mateusz Pliczko, Paulina Frączek, Martyna Gomulska, Michał Średniawa, Kinga Sałapa, Ewa Mizia, Robert Chrzan, Krzysztof A. Tomaszewski: "Sex determination based on the analysis of palatine bones." XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [31st meeting of the Polish Anatomical Society], Słupsk, 27-30 June 2013

 

Henry BM. First Bite Syndrome: A postoperative complication of cervical Vagal Schwannoma excision. Neuronus 2013 IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Krakow, Poland, May 2013. (Oral Presentation)

Visit our partners: